Nội quy bài thi

1. Đồ dùng khi thi


Vào ngày thi, thí sinh phải mang theo:


-Giấy báo dự thi


-Giấy tờ tùy thân hợp lệ, có ảnh, phù hợp với thông tin đã đăng ký (bản sao không hợp lệ)


-Thí sinh tham gia thi giấy phải mang theo bút chì 2B (hơn hai chiếc) và tẩy.


Các đồ dùng cá nhân khác của thí sinh phải để vào nơi cất giữ do giám khảo chỉ định, không được mang theo người. Vui lòng không mang theo vật có giá trị vào phòng thi, nếu không sẽ không chịu trách nhiệm nếu mất mát.


Thí sinh không cung cấp được giấy báo dự thi và giấy tờ tuỳ thân hợp sẽ không được vào dự thi. Lệ phí thi không được hoàn lại.


2. Thời gian vào phòng thi


Thí sinh nên đến phòng thi trước giờ làm bài nửa tiếng để tránh bị trễ giờ. Sau khi vào phòng thi cho đến khi kết thúc bài thi nghe, thí sinh không được ra vào phòng thi.


Thi giấy: Trước khi phần nghe bắt đầu, thí sinh đến muộn có thể vào phòng thi để làm bài; sau khi phần thi nghe bắt đầu, thí sinh đến muộn có thể vào phòng thi sau khi kết thúc phần thi nghe để làm phần thi đọc, không được làm bù thời gian đã mất; sau khi phần thi đọc bắt đầu, thí sinh đến muộn không được vào phòng thi để làm bài thi.


Thi Nói: Trước khi bắt đầu ghi âm, thí sinh đến muộn được vào phòng thi để làm bài thi, không được làm bù thời gian đã mất; sau khi bắt đầu ghi âm, thí sinh đến muộn không được vào phòng thi để làm bài thi.


3. Hình thức thi


(1) Thí sinh dự thi theo sự sắp xếp của giám thị.


(2) Thí sinh phải trả lời trên phiếu trả lời và tất cả nội dung trên phiếu trả lời được điền bằng bút chì 2B.


(3) Câu trả lời của phần thi nói được ghi lại tại chỗ, thí sinh sử dụng thiết bị ghi âm độc lập của mình để thực hiện bài thi theo sự sắp xếp của giám thị.


(4) Thi máy là hình thức thi không sử dụng giấy, thí sinh sử dụng chuột và bàn phím để làm bài, bài thi sẽ được tính giờ tự động.


4. Nội quy thi


(1) Thí sinh phải ngồi vào chỗ đã định, thí sinh không có quyền chọn chỗ.


(2) Thí sinh phải tuân theo hướng dẫn của giám thị chính, tuân thủ nội quy của kỳ thi và hoàn thành từng phần thi một cách độc lập.


(3) Không nghỉ giữa giờ, nếu vì lý do đặc biệt mà thí sinh phải rời điểm thi giữa chừng thì phải được sự đồng ý của cán bộ coi thi, trước khi ra khỏi phòng thi gửi lại  phiếu dự thi và giấy tờ tuỳ thân cho giám thị. Sau khi thí sinh trở lại phòng thi, giám thị sẽ trả lại giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân cho thí sinh.


(4) Với bài thi nói, thí sinh không được ra khỏi phòng thi trong thời gian làm bài, nếu muốn rời khỏi phòng thi thì chỉ có cách huỷ bài thi.


5. Xử lý tình huống khẩn cấp


(1) Thí sinh gặp phải những tình huống bất công do những sai sót trong quản lý phòng thi gây ra, ví dụ như không đủ thời gian thi, đề thi bị hư hỏng, thiết bị thi bị hỏng... dẫn đến việc thí sinh không thể hoàn thành bài thi, tổ chức Hankao quốc tế sẽ mau chóng sắp xếp kỳ thi lại, thí sinh được thi lại miễn phí trong thời gian sớm nhất và không chịu bất kỳ khoản đền bù thiệt hại gián tiếp nào, địa điểm thi không được thay đổi.


(2) Vì lý do bất khả kháng, như thiên tai, tai nạn, khiến không thể dự thi, tổ chức Hankao quốc tế sẽ thu xếp thi lại trong thời gian sớm nhất hoặc hoàn trả đầy đủ lệ phí thi và không chịu bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại gián tiếp nào.


6. Thí sinh vắng mặt


Nếu thí sinh vắng mặt trong ngày thi vì các lý do không phải do người tổ chức thi thì sẽ không được hoàn lại lệ phí thi.


7. Vi phạm và Hình phạt


Thí sinh không được mở trước đề thi, làm bài chéo, không được xé, thay đổi hoặc sao chép nội dung đề thi, không được mang đề thi và đáp án ra khỏi phòng thi. Nếu thí sinh có những hành vi như gian lận, thi hộ, sao chép, lôi kéo, không làm theo hướng dẫn của cán bộ coi thi thì điểm thi sẽ bị hủy bỏ.