Nội quy bài thi

1. Dịch vụ gửi thêm giấy báo điểm


Để tạo điều kiện cho thí sinh sử dụng giấy báo điểm HSK làm bằng chứng về năng lực tiếng Trung của mình, như nộp hồ sơ nhập học, cấp bằng tốt nghiệp, xin việc, thăng chức ..., thí sinh có thể đăng ký gửi thêm giấy báo điểm qua trang web www.chinesetest.cn. Vui lòng đăng nhập vào trang web www.chinesetest.cn để biết thêm thông tin về phương pháp đăng ký và lệ phí tiêu chuẩn.


2. Dịch vụ sửa giấy báo điểm


Giấy báo điểm HSK là bằng chứng quan trọng chứng minh trình độ tiếng Trung của thí sinh, do một số thí sinh không kiểm tra kỹ các thông tin theo yêu cầu khi đăng ký thi, sau khi đăng ký không kiểm tra kỹ thư xác nhận đăng ký và thông tin trên giấy báo dự thi, dẫn đến Thông tin cá nhân không trùng khớp với tình hình thực tế. Để không ảnh hưởng đến việc sử dụng giấy báo điểm một cách bình thường, thí sinh có thể đăng ký dịch vụ sửa giấy báo điểm thông qua trang web www.chinesetest.cn.


Điều kiện đăng ký dịch vụ sửa đổi giấy báo điểm:


(1) Thông tin được yêu cầu sửa đổi được giới hạn trong các trường hợp sau:


• Tên sai chính tả


• Thông tin quốc tịch không chính xác


• Thông tin giới tính không chính xác


(2) Ứng viên cần cung cấp các giấy tờ có liên quan, ví dụ như hộ chiếu và chứng minh nhân dân.


(3) Đơn xin sửa đổi giấy báo điểm phải được nộp trong thời hạn hiệu lực của giấy báo điểm (trong vòng hai năm sau khi kết thúc bài thi).


3. Dịch vụ phúc khảo kết quả


Để đáp ứng nhu cầu giải đáp thắc mắc của thí sinh về bài thi, thí sinh có thể đăng nhập vào trung tâm cá nhân của mạng dịch vụ khảo thí tiếng Trung để đăng ký dịch vụ phúc khảo điểm. Thời hạn áp dụng dịch vụ phúc khảo là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi. Sau khi đơn xin phúc khảo được gửi thành công, mục phúc khảo sẽ không thể hủy bỏ hoặc sửa đổi. Trong thời gian phúc khảo, điểm của ứng viên sẽ bị đóng băng và không được sử dụng cho việc học tập, làm việc hoặc xin học bổng. Trong khoảng thời gian này, thí sinh không thể tra điểm trực tuyến hoặc xin gửi thêm giấy báo điểm.