Nội quy bài thi

Nội dung giấy báo dự thi bao gồm tên thí sinh, quốc tịch, giới tính, số trên giấy tờ tuỳ thân, môn thi, thời gian thi, tên trung tâm thi, địa điểm thi, hướng dẫn của trung tâm thi, v.v.


Sau khi thí sinh nhận được giấy báo dự thi, vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trên giấy báo xem đã chính xác chưa. Tên, giới tính, ngày tháng năm sinh và số CMND/hộ chiếu trên giấy báo dự thi phải phù hợp với giấy tờ tùy thân, nếu không thí sinh sẽ không được phép tham dự thi.


Nếu thông tin trên giấy báo dự thi không chính xác, vui lòng liên hệ điểm thi để thay đổi, nếu không bài thi sẽ không hợp lệ.


Giấy báo dự thi là một bằng chứng quan trọng để thí sinh vào địa điểm thi, thí sinh không mang theo giấy báo dự thi sẽ không được vào địa điểm làm thủ tục dự thi. Thí sinh cần giữ giấy báo dự thi sau khi thi, khi nhận giấy báo kết qủa cũng cần cung cấp giấy báo dự thi. Số trên giấy báo dự thi cũng được yêu cầu khi tra điểm trực tuyến và đăng ký báo cáo điểm bổ sung và các dịch vụ khác.