แนะนำการสอบ

HSK ( ระดับ5) ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติระดับ 5 และมาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ( CEF ) ระดับ C1

01

HSK ระดับ 5

ผู้ที่สอบผ่านHSK(ระดับ 5) มีความสามารถในการอ่านนิตยสารภาษาจีน รับชมและเข้าใจรายการโทรทัศน์ของจีน และสามารถใช้ภาษาจีนในการพูดสุนทรพจน์ได้ ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนสามารถยื่นเรียนคณะวรรณคดีจีน , ประวัติศาสตร์ , ปรัชญา , การแพทย์แผนจีน และอื่นๆจะต้องผ่านระดับ 5 และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

02

เนื้อหาการสอบ HSK ระดับ 5

การสอบทั้งหมดประมาณ 125 นาที(รวมเวลาที่ผู้สอบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเวลา 5 นาที
1. การฟัง มี 2 หัวข้อ 45 ข้อ
2. การอ่าน มี 3 หัวข้อ 45 ข้อ
3. การเขียน มี 2 หัวข้อ 10 ข้อ
เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไป 2500 คำ

03

สำหรับการสอบ HSK ระดับ 5 เราสามารถให้คุณ :

1300 คำศัพท์ที่จำเป็น คือ แบ่งกลุ่มฝึกคำศัพท์ ฝึกได้อย่างชำนาญและเข้าใจใน 1-2 เดือน
32 จุดไวยากรณ์ คือ พูดรวบรัดได้ใจความ ใช้ได้อย่างคล่องแคล้วใน 1 สัปดาห์
คัดสรรข้อสอบจริง 10 ชุดและข้อสอบเสมือนจริง 5 ชุด คือ การฝึกที่เข้นข้นใน 1 เดือนและสอบได้คะแนนสูง
มี 3 หัวข้อในการฝึกการเขียน คือ ถ่ายรูปอัพโหลดโดยเขียนแก้ไขประโยคด้วยครูที่มีคุณวุฒิสูงและสามารถเขียนประโยคได้คะแนนสูง