แนะนำการสอบ

HSK ( ระดับ 4 ) ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาจีนระดับนานาชาติระดับ 4 และมาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ( CEF ) ระดับ B2

01

HSK ระดับ4

ผู้ที่สอบผ่าน HSK (ระดับ4) มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ในวงกว้าง และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนสามารถยื่นเรียนคณะวิทยาศาสตร์ , วิศวกรรม , เกษตร , การแพทย์และอื่นๆจะต้องผ่านระดับ 4

02

เนื้อหาการสอบ HSK ระดับ 4

การสอบทั้งหมดประมาณ 105 นาที(รวมเวลาที่ผู้สอบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเวลา 5 นาที
1. การฟัง มี 3 หัวข้อ 45 ข้อ
2. การอ่าน มี 3 หัวข้อ 40 ข้อ
3. การเขียน มี 2 หัวข้อ 15 ข้อ
เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้กันทั่วไป 1200 คำ

03

สำหรับการสอบ HSK ระดับ 4 เราสามารถให้คุณ :

600 คำศัพท์ที่จำเป็น คือ แบ่งกลุ่มฝึกคำศัพท์ ฝึกได้อย่างชำนาญและเข้าใจใน 1-2 เดือน
62 จุดไวยากรณ์ คือ พูดรวบรัดได้ใจความ ใช้ได้อย่างคล่องแคล้วใน 2 สัปดาห์
คัดสรรข้อสอบจริง 10 ชุดและข้อสอบเสมือนจริง 5 ชุด คือ การฝึกที่เข้นข้นใน 1 เดือนและสอบได้คะแนนสูง
มี 2 หัวข้อในการฝึกการเขียน คือ ถ่ายรูปอัพโหลดโดยเขียนแก้ไขประโยคด้วยครูที่มีคุณวุฒิสูงและสามารถเขียนประโยคได้อย่างง่ายดาย