HSKระดับ5 - การเขียน

ส่วนที่หนึ่ง
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
เรียงประโยคให้ถูกต้อง
0% Complete (warning)
0%
0/0
ส่วนที่สอง
อัตราความเข้าใจ
ข้อถูก/ข้อผิด
เขียนบทความสั้นตามคำศัพย์ที่ให้
-
-
เขียนบทความสั้นตามรูปภาพที่ให้
-
-