Nível de HSK 1 - Leitura

Primeira parte
Taxa de maestría
Número correcto/Número de respostas
Juiz Certo ou errado
0% Complete (warning)
0%
0/0
Parte dois
Taxa de maestría
Número correcto/Número de respostas
Seleccione a Imagem correspondente
0% Complete (warning)
0%
0/0
A Terceira parte
Taxa de maestría
Número correcto/Número de respostas
Escolha a frase correspondente
0% Complete (warning)
0%
0/0
A quarta parte
Taxa de maestría
Número correcto/Número de respostas
Clonagem Bancada
0% Complete (warning)
0%
0/0